• آدرس: مشهد ، ابتدای جاده قوچان ، آزادی ۱۲۳ ، آزادی ۱۲۳/۲

  • تماس با شماره های ثابت: 05136910564 - 05136910565
    golabetoon.corporation@gmail.com تماس با مدیر بازرگانی:09153131721

پیام ارسال کنید

اطلاعات تماس

.: گروه صنعتی گلابتون :.
  • آدرس: مشهد ، ابتدای جاده قوچان ، آزادی ۱۲۳ ، آزادی ۱۲۳/۲

  • تماس :05136910564 - 05136910565 golabetoon.corporation@gmail.com

  • روزهای شنبه - پنج شنبه:08.00 - 16.00